Zon-PV gebied

Door een combinatie van zon-PV installaties die op de gemeentelijke gebouwen worden gerealiseerd én zon-PV installaties aanvullend binnen Eindhoven, realiseren we een vergaande verduurzaming van de energieopwekking. Inmiddels zijn de projecten Stadhuistoren, NRE en Mercado voltooid. Op deze daken is PV oppervlak aangelegd dat voorziet in de stroombehoefte voor huishoudens in Eindhoven. Tijdens de verificatiefase zijn diverse potentiele locaties in de stad geïnventariseerd (scholen, sportlocaties, vliegveld). Er wordt een financieringsmodel ingericht waarbij zon-PV financieel verantwoord kan worden gerealiseerd.

Status: Stadhuistoren, NRE en Mercado zijn voltooid.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS