Aanpak

Nederland heeft het Klimaatakkoord Parijs getekend. Landelijk worden plannen gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook op lokaal niveau gaan we aan de slag.

Zo heeft de Eindhovense Gemeenteraad in de Klimaatverordening 2016 vastgelegd dat het College een sterke vermindering van de CO2-uitstoot moet realiseren: 55% in 2030 en 95% in 2050. In 2025 moet de gemeentelijke organisatie uitstootvrij zijn. Voor de gemeentelijke gebouwen betekent dit dat er een flinke investering nodig is (die overigens voor een groot deel terug verdiend wordt door lagere energiekosten). Bovendien gaat Slim Verduurzamen verder dan CO2 uitstoot.

Middels de spelregels van The Natural Step wordt de verduurzaming van onze panden vormgegeven.

!mpuls heeft deze spelregels zo volledig mogelijk toegepast in hun aanpak.  Duurzame energie en materialen, meer groen, klimaatrobuust, hergebruik van water, elektrisch vervoer, een fijn binnenklimaat, inzet social return.

The Natural Step raamwerk
Samen ontwerpen we de wereld van morgen


Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Je moet alleen weten hoe je dit moet aanpakken. Onze aanpak bewijst zich al 25 jaar in de praktijk. Say what? Dat is toch niet hip of vernieuwend? Hoe kan dat nu nog werken? Dat is gemakkelijk te verklaren. Eind jaren tachtig hebben de slimste koppen van die tijd vanuit allerlei vakgebieden het probleem van duurzaamheid teruggebracht tot de meest fundamentele waarheden.  En die zijn nu net zo actueel als toen. Combineer dit met een ontwerpaanpak die simpel en effectief is en je hebt een methodiek die nu werkt. En over 30 jaar nog werkt.

Ieder project kent een projectleider vanuit !mpuls en gemeente Eindhoven. Alle te nemen besluiten gaan gepaard met een gezamenlijk advies van de financiële manager van de gemeente en !mpuls. Verificatie van de geleverde prestaties wordt gedaan door de schouder aan schouder prestatiemanagers. Hoewel zienswijze verschillen, mandaten niet hetzelfde zijn, schept deze manier van samenwerken de basis om afgewogen besluiten te nemen. Het programma kent een lange looptijd van 10 tot 15 jaar en is in staat om externe en interne veranderingen op te vangen. Het nemen van beslissingen bij deze gewijzigde omstandigheden wordt dan afgewogen wijze gedaan.

KPI's

Hoe duurzaam is het vastgoed? Wat zijn de doelen en in hoeverre zijn deze gerealiseerd? Een dashboard met kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) maakt dat inzichtelijk voor de gemeente Eindhoven.

15

% kWH bespaard

10

Elektrische laadpunten

0

% Duurzaamheidswinst

2,0

Punten breaam-nl

40

% Redistributie

7,5

Toename GPR-toekomstwaarde

Energie

4
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Materialen

5
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Water

3
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Mobiliteit

1
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Biodiversiteit

4
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Comfort

5
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Sociaal

7
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Zichtbaarheid

4
3
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Onderhoud

3
0
3

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Toekomst-bestendigheid

1
0
0

KPI's boven de norm
KPI's bijsturing vereist 
KPI's onder de norm

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS