Eindhoven energieneutraal

Gemeente Eindhoven werkt aan een stad waarin het goed en prettig is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Trends en ontwikkelingen laten zien dat we een aantal dingen anders en veel beter in samenhang moeten organiseren. Dat is niet vrijblijvend. Bedreigingen moeten worden beperkt, en nieuwe kansen gepakt. Gemeente Eindhoven laat zien dat het kan in het project Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen.

In 2025 wil de gemeente Eindhoven een 100% duurzame organisatie zijn zonder uitstoot. Daarom is het beheer en onderhoud van onze gebouwen op een bijzondere manier aanbesteed: Geen in beton gegoten contract, maar een samenwerking met de focus op het uiteindelijke doel. Slim Verduurzamen noemen we dat binnen de bestaande budgetten!

In het project Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen, SVGG, is !mpuls onze partner. De eerste grote stap in het project SVGG is inmiddels gezet; de duurzame renovatie van de Stadhuistoren.

Er wordt ingezet op het verduurzamen van gemeentegebouwen rondom het Stadhuisplein, zoals het stadhuis en de stadhuistoren, op een slimme duurzame manier zodat het geen extra geld kost en bijdraagt aan de leefbaarheid van het stadshart. Duurzaamheid gaat daarin verder dan energieneutrale gebouwen of CO2 vermindering.

Door ruimte te krijgen (en te nemen), te werken vanuit vertrouwen en te innoveren (en dus ook dingen uitproberen) hebben we een vernieuwende aanpak ontwikkeld die naast verduurzamen en innoveren ook kwaliteit op de lange termijn mogelijk maakt zonder extra investeringen.

Daarbij werken we samen in een alliantie-organisatie en schuiven we de oude principes van opdrachtgever en opdrachtnemer ter zijde. Het vertrouwen van en naar elkaar vormt de basis van deze samenwerking.

Voor meer informatie ga naar www.impulsgeeftenergie.nl

bekijk onze aanpak

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS