NRE

Het NRE is recent gerenoveerd, het interieur staat voor het Eindhovengevoel en het nieuwe werken is hier al ingevoerd. We koppelen de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen aan de onderhoudsplanning en realiseren een goede bouwfysische basis. In het geval van een krimp van de organisatie biedt dit gebouw het beste perspectief voor (deel)verhuur. In, op en rond het gebouw gaan we Greenspots realiseren. Toevoegen van groen op dak-, gevel- en/of maaiveldoppervlak verbetert de luchtkwaliteit, waterhuishouding, ecologie en een prettigere, gezondere woon- en leefomgeving. We gebruiken al het beschikbare dakoppervlak om PV panelen te plaatsen.

Status: groot onderhoud van start in 2022.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS