Mercado

Het gebouw verkeert in technisch redelijk tot goede staat, maar het interieur is enigszins gedateerd. Vanaf 2020 zal Mercado weer volop in gebruik zijn door de gemeente vanwege het verlaten van het Stadskantoor. De living lab gedachte van de Stadhuistoren komt wederom tot leven; de lessons learned in de slimme, adaptieve werkomgeving implementeren we in Mercado. We baseren ons plan op de twee jaar (gebruikers)ervaring met duurzaamheid in de stadhuistoren en de ervaring die is opgedaan door de duurzaamheidsambassadeurs en het Simaxx-systeem. Hierdoor verhogen we het comfort en bereiken we een maximale duurzaamheidswinst door gebruikersgedrag. In de periode die volgt verduurzamen we het gebouw verder door 100% duurzame opwekking van warmte en koude en realisatie van een Greenspot, als onderdeel van de groene netwerkstrategie.

Status: groot onderhoud van start in 2020.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS