Groen & water

Biodiversiteit, waterhuishouding in het openbare gebied en groen in de leefomgeving zijn onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen. Het toevoegen van deze elementen doen we op verschillende manieren. De werkomgeving voorzien we van planten. Onderzoek heeft aangetoond dat het toevoegen van groen in de kantooromgeving het welzijn en productiviteit verhoogd. Er worden tientallen nestgelegenheden voor kwetsbare diersoorten in het stadshart aangebracht. Dit kan in, aan en op de gebouwen zijn maar ook in de directe omgeving van het stadhuisplein. Waterberging door middel van groene daken en het vervangen van steen door groen op maaiveld draagt eveneens bij aan de duurzaamheidswinst van het programma.

Status: in onderzoek.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS