2017 - 2019

Nu werkt de gemeente verspreid over het Stadshart, elk domein heeft zijn eigen ‘gebouw’. Er zijn drie pleinen voor de klant: in het Stadskantoor, Mercado en in mindere mate het NRE. In het stadhuis ligt de nadruk op bestuurlijke en ceremoniële functies. De gemeentelijke organisatie is in verandering. Zij zet ‘de reis van de klant’ centraal door in te zetten op crosssectorale samenwerking tussen de afzonderlijke domeinen. De renovatie van de Stadhuistoren en het Stadhuis in 2018 en 2019 biedt dé kans om deze verandering in de werkwijze te faciliteren door een inspirerende ruimtelijke omgeving te creëren. Tijdens de vernieuwing van de Stadhuistoren kunnen de ‘duurzame koplopers’ vanuit de gehele organisatie hier pionieren, samenwerken en ontmoeten. Dit wordt versterkt door de beoogde functionele aanpassingen in het Stadhuis. Vanaf aanvang zetten we bij alle gebouwen direct in op besparing van het energieverbruik door gebruikersgedrag, door inzet van het Simaxx-systeem en duurzaamheidambassadeurs. In de loop van het contract plannen we bouwkundige en installatietechnische maatregelen in op momenten die in lijn liggen met de vervangingsmomenten van de elementen. Deze maatregelen verbeteren het comfort, verlagen het energiegebruik en brengen de bouwfysische basis op orde. Daarnaast realiseren we afhankelijk van de ligging en bestemming van de gebouwen een aansluiting op de WKO-hub.

2020 - 2021

Het Stadhuis heeft zich ontwikkeld tot dé plek waar ontmoeten en delen centraal staan; de logische route voor de klant. Dat kunnen we versterken door een inwonersplein ‘nieuwe stijl’ hier een plek te geven. Het Stadhuis functioneert weer als een volwaardig ‘hart van de democratie’. Mercado en NRE worden volop gebruikt door de interne organisatie. Het Mercado krijgt een duurzame upgrade, gericht op gezond en productief werken. Hier beleef je het Eindhovengevoel door een combinatie van inrichting en een mix van samenwerkende gebruikers. Door de versterking van de publieke functie in het Stadhuis en de verwachte krimp van de ambtelijke organisatie kan de gemeente het Stadskantoor verlaten. Het Designhuis ontwikkelt zich als culturele, co-creatieve ontmoetingsplek.

2025

Het Stadhuis blijft zichzelf verbeteren als Verlichtend Voorbeeld. Wanneer een krimp of groei in ruimtebehoefte werkelijkheid wordt, neemt de leegstand of krapte in de portefeuille toe of af. We vullen deze behoefte proactief in. In geval van krimp doen we dit door (deel)verhuur aan derden, verkoop van vleugels of gebouwen in overleg met gemeente ofwel door openstelling voor ZZP-ers in de vorm van een starterscafé. In het geval van groei huizen we in bij leegstaande gebouwen van de gemeente of als laatste redmiddel het huren of verwerven van extra ruimte.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS