Stadhuisplein

Artist impression gemaakt door: DOOR architecten

Voor het Stadhuisplein worden fysieke maatregelen genomen om groen, waterberging en flora en fauna binnen de stad te vergroten. Hiermee wordt leefbaarheid, biodiversiteit, buffercapaciteit ter voorkoming van piekbuien vergroot en hittestress voorkomen waardoor de kwaliteit van leven zal toenemen. In 2020 maken wij de Dommel en haar groen zichtbaar en voelbaar voor het Stadhuisplein en introduceren we tegelijkertijd een nieuwe publieksentree voor het ‘inwonersplein 2.0’ in laag 0 van het Stadhuis. Deze vernieuwde entree vanaf het Stadhuisplein nodigt uit voor een bezoek aan de gemeente.

Status: opleveren 2020

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS